Gabriël Metsulaan 36
1816 EP Alkmaar
Telefoon: 072 5624 961
E-mailadres: info@kiddies.nl
LRK nummer (BSO 4-12 jaar): 171643719
LRK nummer (peuteropvang): 245404119

De ideale samenwerking tussen BSO, peuteropvang en onderwijs! Basisschool de Driemaster en Kiddies werken op een zeer prettige, professionele en vooruitstrevende basis samen. De groepsruimte bevindt zich in het schoolgebouw waardoor contact makkelijk gelegd wordt en het prettig samenwerken is.

Bij Kiddies Peuterschool kan je peuter op een laagdrempelige maar stimulerende manier kennis maken met school. Zo wordt de overgang naar het basisonderwijs laagdrempelig en verloopt de overgang soepel. Peuteropvang met een voorschools programma. Tussen 8.30-12.30 bieden wij tijdens schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een ochtendprogramma aan voor peuters tussen de 2 en 4 jaar. Hiervoor gebruiken wij het VVE-programma Uk en Puk. Kiddies peuterschool is gecertificeerd voor het geven van voor- en vroegschoolse educatie (VVE); een programma dat de ontwikkeling van jonge kinderen extra stimuleert. Een VVE-programma is gericht op het voorkomen of verminderen van ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen.

 

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 18.30.
De Peuterschool is open tijdens schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 12.00.