De overheid heeft in de Wet op de Kinderopvang geregeld op welke manier en over welke onderwerpen ouders betrokken moeten worden door de directie van een kinderopvangorganisatie.

Onze oudercommissie vergadert ongeveer eens in de vijf weken. Op het memobord van elke vestiging vind je informatie over het dagelijks bestuur, de contactpersoon per vestiging en de actuele agenda. Wil je meer weten over het werk van de oudercommissie, een vergadering bijwonen, een suggestie doen of een actieve bijdrage leveren? Neem dan contact op met de oudercommissie via e-mail.