Typisch Kiddies

Typisch Kiddies; hier staan we voor

Kiddies is een open en professionele organisatie met bevlogen, ondernemende mensen. We bieden kinderen een veilige en inspirerende omgeving waarin ze echt kind kunnen zijn, gezien worden als individu en zich volop kunnen ontplooien. 

Nieuwe realiteit. De wereld verandert in een hoog tempo en dat heeft natuurlijk ook impact op de kinderopvang. Ons speelveld wordt sterk beïnvloed door soms tegenstrijdige krachten. Aan de ene kant de overheid met hoge kwaliteitseisen scherpe regelgeving op het gebied van veiligheid, groepsgrootte en zekerheid. Aan de andere kant de toenemende dynamiek van de arbeidsmarkt die vraagt om maximale flexibiliteit van het opvangaanbod. En natuurlijk boven alles het belang van het kind. Een kind heeft vooral behoefte aan rust, stabiliteit en aandacht in een stimulerende omgeving. Een nieuwe uitdagende realiteit die vraagt om nieuwe oplossingen en een vernieuwde eigentijdse visie op kinderopvang.

Vernieuwde visie. Kiddies-GROEN is ons antwoord op die nieuwe realiteit. Kinderopvang op maat in een natuurlijke omgeving. Spelen en leren in een rustige, gemoedelijke sfeer. Met alle ruimte om zelf te ontdekken en spannende avonturen te beleven. Kiddies-GROEN stimuleert de creativiteit en maakt kinderen bewust van de wereld om hen heen. Er gebeurt zoveel voor je neus als je er aandacht voor hebt!

Pedagogiek

Kiddies werkt met een pedagogisch beleidsplan gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen zoals opgesteld door professor Marianne Riksen-Walraven en opgenomen in de Wet op de Kinderopvang.

lees meer

Oudercommissie

De oudercommissie van Kiddies is een waardevolle denktank en een prettig klankbord. Actieve en betrokken ouders zijn van grote toegevoegde waarde voor onze organisatie en voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

lees meer

Talenten

Bij Kiddies vinden we het belangrijk dat we het beste in elkaar naar boven halen. Talenten benutten en passies delen. Daar wordt de wereld een stukje mooier en fijner van!

Wij stimuleren onze pedagogisch medewerkers dan ook om hun eigen unieke talenten en passies te delen met de kinderen. Kiddies biedt alle kinderen zo een enorm divers aanbod op het gebied van koken, knutselen, sporten en techniek. En we laten meteen zien dat bij Kiddies iedereen anders is. Op onze Facebookpagina vind je regelmatig verslag van deze bijzondere activiteiten en extra projecten.

We doen ons best om binnen onze teams van pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk diversiteit aan te brengen. We nemen onze taak als positieve rolmodellen en blikverruimers heel serieus.