Informatie over het Coronavirus 

24-uurs noodopvang bij Kiddies en SKOA voor ouders die kinderopvang nodig hebben buiten de reguliere tijden.

2 april 2020

De gemeente heeft ons gevraagd mee te werken aan een 24-uurs opvang speciaal voor kinderen waarvan de ouders één van de cruciale beroepen heeft èn de werktijden buiten de huidige openingstijden van de noodopvang vallen (’s avonds, ’s nachts en in de weekenden).

Het is ontzettend belangrijk dat deze ouders hun werk goed kunnen doen, dus is een fijne en vertrouwde opvang voor hun kinderen essentieel. Daarom starten Kiddies en SKOA samen eind van de week met deze opvang en gaan open zodra de eerste aanmeldingen binnenkomen.

Welke ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden?

Het gaat ook hier om kind(eren) waar één van de ouders werkzaam is in één van de cruciale beroepen. Wel willen we benadrukken dat ook de ouders die hun kinderen normaal niet naar de opvang brengen of naar een andere opvang dan Kiddies of SKOA, van de 24-uurs opvang gebruik van kunnen maken.

Hoe meld ik mijn kind(eren) voor de 24-uurs opvang aan?

Anders dan onze huidige noodopvang, loopt de aanvraag om gebruik te kunnen maken van de 24-uurs opvang, via de gemeente. Voor de ouders zijn hier geen kosten aan verbonden. Je kunt je kind(eren) aanmelden via noodopvangkinderen@alkmaar.nl

Ik maak al gebruik van de noodopvang, wat nu?

Voor de ouders van Kiddies die op dit moment al van de noodopvang gebruik maken, verandert er niets in het aanmeldingsproces. Zij blijven hun kind(eren) aanmelden via info@kiddies.nl

Voor de reguliere noodopvang doen wij een dringend beroep op alle ouders om, daar waar mogelijk, de noodopvang tijdig aan te vragen. Heb je opvang nodig, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Dan kunnen wij een goede personeelsplanning maken zodat we een prettige en veilige omgeving voor de kinderen en de medewerkers kunnen waarborgen

Op welke vestiging is de 24-uurs opvang?

De vestiging is de Egelantier, die ligt in het Nassaukwartier aan de Houtweg 29 in Alkmaar. Deze locatie heeft alle faciliteiten voor deze opvang, is centraal gelegen voor de verschillende zorginstellingen en het is, niet onbelangrijk, een fijne ruimte voor kinderen om te zijn.

 Tot wanneer wordt de 24-uurs opvang ingezet?

In ieder geval tot en met 28 april. Eind april geeft de overheid meer duidelijkheid over de periode daarna.

Mochten jullie vragen hebben, neem dan gerust contact op met Julia van Schagen (j.schagen@skoa.nl) of Robin de Haan (robin@kiddies.nl)

De teams van Kiddies en SKOA zijn heel blij dat we de medewerkers van het ziekenhuis en zorginstellingen, op deze wijze kunnen ondersteunen.

#einde bericht#

Persbericht
Versie 21 maart 2020

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

De ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders worden gecompenseerd. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden.

Tamara van Ark:

“We willen de kinderopvanglocaties in staat stellen goede noodopvang te verzorgen voor ouders die nu aan het werk zijn in vitale sectoren. Ik ben trots op hoe de sector dat op dit moment oppakt. Als de rekeningen niet betaald worden dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Ook voor de lange termijn zou dit zeer onwenselijk zijn. Dat willen we met deze compensatie voor alle ouders voorkomen.”

Oplossing De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Alexandra van Huffelen:

“Het is goed dat ouders nu duidelijkheid krijgen. Zij kunnen hun kinderopvangplek gewoon behouden, ook als de kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang gaan. Samen met de sector zorgt de belastingdienst dat ouders gecompenseerd worden voor de teveel betaalde eigen bijdrage. Ik hoop dat dit de ouders rust geeft, in deze moeilijke tijd.”

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben de handen ineengeslagen. Met deze regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.

Cruciale beroepen

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. Vanaf maandag stond de kinderopvang meteen klaar om alle kinderen op te vangen van één of twee ouders met een cruciaal beroep. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, en het niet lukt zelf de kinderen op te vangen, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Hierdoor kunnen de ouders die nu cruciaal zijn in de zorg, het onderwijs en op andere plekken aan het werk blijven.

#Einde persbericht# 

Lees meer over bovenstaand onderwerp;

FAQ compensatie ouderbijdrage ouders

#einde bericht#

Update 17 maart 2020

Vanaf morgen 18 maart 2020 kiest Kiddies ervoor om onze kinderopvang op één centrale vestiging aan te bieden voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de vitale sector. Ouders die gebruik willen maken van deze opvang vragen we om contact op te nemen met het Centraal Bureau. Om misverstanden te voorkomen willen we benadrukken dat het voor nu alleen gaat om ouders die al gebruik maken van de opvang van Kiddies. Zij hebben van ons inmiddels bericht ontvangen via het ouderportaal.

 We hebben gekozen voor onze vestiging Olympiaweg. Deze vestiging biedt prettige ruimten voor alle kinderen, is makkelijk bereikbaar en heeft een zeer ruime en afgeschermde buitenruimte.

Hoe gaat de opvang op de centrale vestiging Olympiaweg er uitzien?

We bieden opvang aan voor de volgende groepen: Peuteropvang, Dagopvang en BSO. Voor de precieze invulling vragen we ouders het bericht op het ouderportaal te lezen.

Wij zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat er voor de ouders en de kinderen een bekend gezicht aanwezig zal zijn bij Kiddies Olympiaweg. Daarnaast zorgen wij ervoor dat je bij de voordeur wordt opgevangen door een van onze pedagogische medewerkers die je wegwijs zal maken op de vestiging.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de noodopvang? 

De eisen, vastgesteld door de overheid, zijn onveranderd. Wij willen hiervoor verwijzen naar de website van de Rijksoverheid voor de meest actuele informatie en de lijst met cruciale beroepen. Mocht je twijfelen of je in aanmerking komt, neem dan vooraf telefonisch contact met ons op.

Hoe nu verder?

Aanmelden voor morgen kan vanaf vanmiddag 16.00 uur tot 18.00 uur via 072-5624961
Voor later deze week kan dit vanaf morgen tijdens de openingstijden van kantoor. Mocht dit je niet lukken, stuur ons dan een mail via info@kiddies.nl
Tot 6 april kiezen wij ervoor om vanaf 7.00 uur telefonisch bereikbaar te zijn op ons hoofdkantoor.

Adresgegevens Kiddies Olympiaweg
Olympiaweg 16 1816 MJ Alkmaar

Wij hopen op je begrip voor bovenstaande maatregelen. Als je vragen hebt, mail dan naar info@kiddies.nl

#einde bericht#

Update 15 maart 2020

Vandaag zijn er weer nieuwe maatregelen getroffen door het kabinet die de kinderopvang ingrijpend treffen. De berichtgeving omtrent het Coronavirus verandert per dag en wij begrijpen de verwarring die dit oproept. We vinden het daarom belangrijk iedereen goed op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Welke maatregelen gelden vanaf nu bij Kiddies?

Met alle begrip, maar met pijn in ons hart, volgen we het besluit van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM om onze vestigingen alleen open te houden voor de kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in één van de vitale beroepen.

Wat zijn de vitale beroepen?

De definitieve lijst is in verband met het Coronavirus behoorlijk uitgebreid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Wij doen daarom een dringend beroep op de ouders ook zelf hun verantwoording hierin te nemen en hun kinderen thuis te houden als het mogelijk is of als hun beroep niet op de lijst staat. Alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we op een verantwoorde manier open kunnen blijven.

Hoe blijft Kiddies open?

Alle vestingen blijven vooralsnog onveranderd open, maar we willen nogmaals benadrukken dat voor alle opvangvormen geldt dat deze alléén openblijven voor de kinderen van ouders uit de vitale beroepsgroepen.

Voor de buitenschoolse opvang geldt verder dat wij erop vertrouwen dat de scholen ook hun verantwoordelijkheid nemen en deze groep kinderen opvangen tijdens de schooltijden, daarna komen de kinderen zoals ze gewend zijn naar de BSO.

Tot wanneer gelden deze maatregelen?

Voorlopig tot en met 6 april 2020, tenzij wij vanuit het kabinet, de GGD en het RIVM een andere datum doorkrijgen.

Welke richtlijnen gelden bij zieke kinderen?

Kinderen van ouders werkzaam in de vitale beroepen kunnen naar de opvang blijven komen tenzij:

 • Een kind één van onderstaande gezondheidsklachten heeft:
  • Loopneus
  • Keelpijn
  • Niezen
  • Licht hoesten
  • Verhoging (tot 38 graden) òf koorts
 • Er sprake is van een thuisisolatie van één of meerdere huisgenoten

Als je kind 24 uur klachtenvrij is, mag hij of zij weer naar de opvang komen.

Onze eerder genomen, aanvullende, hygiënemaatregelen blijven onverminderd gelden.

 • Was regelmatig je handen
 • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren tissues en zakdoekjes, gebruik deze éénmalig
 • Schud geen handen